Truy cập nội dung luôn

Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2024

Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2024 Một số hình ảnh Lãnh đạo Tỉnh Thái nguyên, Lãnh đạo SYT đến chúc mừng cán bộ viên chức người lao động tại Bệnh Viện Phổi...

Bệnh viện Phổi Trung Ương chuyển giao kỹ thuật nội soi sinh thiết phế quản .Tại bệnh viện Phổi...

Bệnh viện Phổi Trung Ương chuyển giao kỹ thuật nội soi sinh thiết phế quản .Tại bệnh viện Phổi Thái Nguyên

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022. (Có bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kèm theo)

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 vào Bệnh viện Phổi năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022...

Căn cứ Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban...

SỨC KHỎE THƯỜNG THỨC

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ công văn số 4880/SYT-TCHC ngày 29/10/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Căn cứ kế hoạch số 4547/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở...