Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022

30-12-2022 15:25

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN PHỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  285  /BVP-TCHC

Thái Nguyên, ngày 23  tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí Bác sĩ (hạng III): 12 chỉ tiêu

Tổng số: 01 vị trí việc làm, 12 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

 

3. Điều kiện dự tuyển

- Những người tốt nghiệp đại học có bằng tốt nghiệp, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và nguyện vọng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cần tuyển của Bệnh viện Phổi.

- Có đủ điều kiện sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 10/8/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Cá nhân đăng ký dự tuyển bằng Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khia Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện, người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

*Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

*Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức phỏng vấn đối với Bác sĩ (hạng III);

- Điểm phỏng vấn, thực hành tính theo thang điểm 100;

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút;

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn, thưc hành.

6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 23/12/2022 đến 16h30 ngày 24/01/2023.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thí sinh tham gia dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển về Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Phổi hoặc theo đường bưu chính.

- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi, tổ 9, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại: 02083 759 005 (trong giờ hành chính)./.

                                                    Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2022