Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Phổi mời báo giá mua vật tư mau hỏng rẻ tiền phục vụ hoạt động chuyên môn

20-01-2024

Bệnh viện Phổi mời báo giá mua vật tư mau hỏng rẻ tiền phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo gia để tham khảo, xây dụng giá để tham khảo, xây dựng giá mua vật tư mau hỏng rẻ tiền phụ vụ hoạt động của bệnh viện với nội dung cụ thể như sau

08-01-2024

Bệnh viện Phổi mời báo giá mua vật tư mau hỏng rẻ tiền phục vụ hoạt động chuyên môn của bệnh viện với nội dung cụ thể như sau

Bệnh viện mời báo giá bàn tủ phục vụ chuyên môn

02-01-2024

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo gia để tham khảo, xây dựng giá mua bàn tủ phụ vụ chuyên môn cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau

Mời báo giá bàn ghế, tủ, tivi phụ vụ chuyên môn

25-11-2023

Bệnh viện Phổi kính mới nhà cung cấp, hãng sản xuất tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên cho Bệnh Viện

Mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế

23-11-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt Nam tham gia báo giá dịch vụ sửa chữa trên như sau./.

Mời báo giá hóa chất xét nghiệm khí máu

16-11-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp, hãng sản xuất tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm khí máu./.

Mời báo giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị y tế

08-11-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị y tế xét nghiệm tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên như sau./.

Mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế

02-11-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên như sau./.

Mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế

16-10-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên như sau./.

Mời báo giá dịch vụ sửa chữa hệ thống in phim X - Quang kỹ thuật số

09-10-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên như sau ./.

Mời báo giá dịch vụ bảo dưỡng hệ thống in phim X - Quang kỹ thuật số

09-10-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng trên như sau ./.

Mời báo giá linh kiện thiết bị y tế

12-09-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung câp thiết bị y tế tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng linh kiện thiết bị y tế./.

Mời báo giá vật tư y tế, hóa chất

16-08-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất./.

Mời báo giá vật tư lắp đặt hệ thống oxy

08-08-2023

Bệnh Viện Phổi kính mời các nhà cung cấp , hãng sản xuất tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng vật tư lắp đặt hệ thống oxy

Mời báo giá vật tư y tế, hóa chất

21-07-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp, hãng sản xuất tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất./.

Mời báo giá vật tư y tế, hóa chất

20-07-2023

Bệnh viện Phổi kính mời các nhà cung cấp, hãng sản xuất tại Việt Nam tham gia báo giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất./.

Mời báo giá vật tư, linh kiện sửa chữa thiết bị y tế

18-07-2023

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua linh kiện sửa chữa máy X-Quang trên xe ô tô lưu động năm 2023 cho Bệnh viện Phổi với nội dung cụ thể như sau:

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.