Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

03-11-2021 16:03

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2021

 

 
 
 

 

 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu cần tuyển

- Vị trí Bác sĩ (hạng III):         12 chỉ tiêu;

- Vị trí Kỹ thuật Y (hạng IV): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí Dược (hạng IV):          01 chỉ tiêu.

Tổng số: 03 vị trí việc làm; 14 chỉ tiêu.

2.  Tiêu chuẩn dự tuyển

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g. Ngoại ngữ, tin học

- Vị trí dự tuyển Bác sĩ (hạng III) có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương. Vị trí Dược (hạng IV), Kỹ thuật Y (hạng IV) có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

- Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT hoặc tương đương.

   3. Điều kiện dự tuyển

- Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng có Bằng tốt nghiệp không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và nguyện vọng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cần tuyển của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

- Có đủ điều kiện về sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 10/8/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Cá nhân đăng ký dự tuyển bằng Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện, người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng qui định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

* Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức phỏng vấn đối với vị trí bác sĩ ( hạng III);

- Hình thức thực hành đối với vị trí Dược (Hạng IV), Kỹ thuật Y (hạng IV);

- Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100;

- Thời gian phỏng vấn, thực hành: 30 phút;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn, thực hành.

6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 03/11/2021 đến 16h30 ngày 02/12/2021.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thí sinh tham gia dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức Hành chính - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi hoặc theo đường bưu chính.

- Địa chỉ: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, tổ 9 - Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại 02083 759 005 (trong giờ hành chính)./.

Nguyễn Thị Thanh Bình