Truy cập nội dung luôn

Giá DỊch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở KCB của tỉnh Thái Nguyên

27-02-2024

Giá DỊch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở KCB của tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện theo Thông tư 22 từ ngày 17/11/2023

17-11-2023

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện theo Thông tư 22 từ ngày 17/11/2023