Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về an toàn tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng Covid-19

15-07-2021 10:57

Trong các ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2021 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn về an toàn tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% nhân viên y tế của bệnh viện.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được tìm hiểu các văn bản hướng dẫn trong thực hiện tiêm chủng như: Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 38/2017/TT-BYT ban hành danh mục truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin sinh phẩm y tế  bắt buộc và các văn bản, quy định có liên quan; Quyết định 2470/2019/QĐ- BYT về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng; Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mặt khác các học viên còn hướng dẫn các nội dung cụ thể về tổ chức tiêm chủng, quản lý đối tượng, bố trí sắp xếp địa điểm tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, bảo quản, sử dụng vắc xin trong dây chuyền lạnh, quản lý đối tượng tiêm chủng và thống kê báo cáo theo quy định. Đặc biệt các học viên đã được huấn luyện thành thạo các kỹ năng về cấp cứu phản vệ  theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

Lớp tập huấn An toàn tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng Covid-19

Để triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid- 19 diện rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn./.

 

Phạm Hồng Thép