Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên

16-03-2020

Trong suốt hơn 60 năm qua chi bộ, Đảng bộ Bệnh viện luôn phát huy vai trò đảng lãnh đạo toàn diện vê chủ trương, đường lối. Từ 1998 đến năm 2007, mười năm liên tục Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh được Thành ủy tặng giấy khen và bằng khen.